การยืนยันข้อมูลที่ส่ง

Nod32 ea support detect การยืนยันข้อมูลที่ส่ง

หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงข้อมูลที่ส่งก่อนข้อมูลที่มีการยืนยัน ในขั้นตอนก่อนหน้า โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ส่งทั้งหมดในโครงสร้าง xml คลิกที่ ถัดไป เพื่อไปยังหน้าต่างข้อความสุดท้าย

การยืนยันข้อมูลที่ส่ง