ติดตามการทำงาน

Nod32 ea page activity ติดตามการทำงาน 

เมื่อต้องการดูการทำงานของระบบไฟล์ปัจจุบันในรูปแบบกราฟ ให้คลิกที่ สถานะการป้องกัน > ติดตามการทำงาน ด้านล่างของกราฟจะมีเส้นบอกเวลา ซึ่งบันทึกการทำงานของระบบไฟล์แบบเรียลไทม์ตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลา ให้คลิกที่ สลับมุมมอง ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังนี้:

ขั้น 1 วินาที (10 นาทีล่าสุด) - กราฟจะรีเฟรชทุกวินาทีและเส้นบอกเวลาจะครอบคลุม 10 นาทีล่าสุด
ขั้น 1 นาที (24 ชั่วโมงล่าสุด) - กราฟจะรีเฟรชทุกนาทีและเส้นบอกเวลาจะครอบคลุม 24 ชั่วโมงล่าสุด
ขั้น 1 ชั่วโมง (เดือนล่าสุด) - กราฟจะรีเฟรชทุกชั่วโมงและเส้นบอกเวลาจะครอบคลุมเดือนล่าสุด
ขั้น 1 ชั่วโมง (เดือนที่เลือก) - กราฟจะรีเฟรชทุกชั่วโมงและเส้นบอกเวลาจะครอบคลุม X เดือนล่าสุดที่เลือกไว้

แกนแนวตั้งจะแสดงถึงข้อมูลที่อ่าน (สีแดง) และข้อมูลที่เขียน (สีน้ำเงิน) ทั้งสองค่านี้จะแสดงค่าเป็นจำนวนกิโลไบต์ ถ้าคุณวางเมาส์เหนือข้อมูลที่อ่านหรือเขียนในคำอธิบายใต้กราฟ กราฟจะแสดงเฉพาะข้อมูลของประเภทการทำงานนั้น

ในเมนูแบบดรอปดาวน์ การทำงาน คุณยังสามารถเลือกเพื่อดูการทำงานในเครือข่าย กราฟจะปรากฏ และตัวเลือกสำหรับการทำงานของระบบไฟล์กับการทำงานในเครือข่ายจะเหมือนกัน ยกเว้นที่การทำงานในเครือข่ายจะแสดงข้อมูลที่ได้รับ (สีแดง) และข้อมูลที่ส่ง (สีน้ำเงิน)

ติดตามการทำงาน