ไฟล์บันทึก

บันทึกจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ: การบุกรุกที่ตรวจพบ, บันทึกจากเครื่องมือสแกนตามต้องการและเครื่องมือสแกนจากหน่วยความจำ และข้อมูลระบบ

Nod32 ea page logs ไฟล์บันทึก

ภัยคุกคามที่พบ

บันทึกภัยคุกคามจะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการบุกรุกที่โมดูล ESET NOD32 Antivirus ตรวจพบ ข้อมูลนี้ประกอบด้วย เวลาที่ตรวจพบ ชื่อของการบุกรุก ตำแหน่ง สิ่งที่ดำเนินการ และชื่อของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในขณะที่ตรวจพบการบุกรุก เมื่อต้องการคัดลอกหรือลบบรรทัดข้อมูลจากบันทึก (หรือลบทั้งบันทึก) ให้ใช้เมนูบริบท (คลิกขวาที่รายการนั้น)

เหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรแกรม ข้อมูลที่พบในส่วนนี้มักจะช่วยให้คุณพบทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรแกรม

การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ

บันทึกของเครื่องมือสแกนจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์การสแกนที่กำหนดเองและที่วางแผนไว้ แต่ละบรรทัดจะแสดงถึงการควบคุมคอมพิวเตอร์หนึ่งรายการ โดยจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้: วันที่และเวลาที่สแกน, จำนวนไฟล์ทั้งหมดที่สแกน ติดไวรัส และกำจัด และสถานะการสแกนปัจจุบัน

ใน บันทึกของเครื่องมือสแกนตามต้องการ ให้ดับเบิลคลิกรายการบันทึก เพื่อแสดงเนื้อหาโดยละเอียดในหน้าต่างใหม่
ใช้เมนูเนื้อหา (คลิกขวา) เพื่อคัดลอกรายการที่ทำเครื่องหมาย (ในบันทึกทุกประเภท)

ไฟล์บันทึก