กักเก็บ

หน้าที่หลักของการกักเก็บก็คือการเก็บไฟล์ที่ติดไวรัสไว้ในที่ปลอดภัย ไฟล์ควรมีการกักเก็บถ้าไม่สามารถกำจัดไวรัสได้ ถ้าไม่ปลอดภัยหรือไม่ควรลบไฟล์เหล่านี้ หรือถ้าไม่ควรมีการตรวจพบด้วยการป้องกันไวรัส
ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกักเก็บไฟล์ใดก็ได้ที่ต้องการ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่แนะนำ ถ้าไฟล์ทำงานน่าสงสัยแต่ไม่มีการตรวจพบโดยเครื่องมือสแกนป้องกันไวรัส ไฟล์ที่ถูกกักเก็บจะสามารถส่งเพื่อรับการวิเคราะห์ที่แล็บไวรัสของ ESET

Nod32 ea page quarantine กักเก็บ

ไฟล์ที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์การกักเก็บนั้นสามารถดูได้ในตารางที่แสดงวันที่และเวลาของการกักเก็บ พาธไปยังตำแหน่งดั้งเดิมของไฟล์ที่ติดไวรัส ขนาดเป็นไบต์ สาเหตุ (เพิ่มโดยผู้ใช้…) และจำนวนภัยคุกคาม (เช่น ถ้าเป็นอาร์ไคฟ์ที่มีการบุกรุกหลายรายการ)

กักเก็บ