การส่งไฟล์จากการกักเก็บ

ถ้าคุณได้กักเก็บไฟล์ที่น่าสงสัยที่ไม่ได้ตรวจพบโดยโปรแกรม หรือถ้าไฟล์ถูกประเมินว่าติดไวรัสโดยไม่ถูกต้อง (เช่น โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของรหัส) และมีการกักเก็บหลังจากนั้น โปรดส่งไฟล์ไปยังแล็บไวรัสของ ESET ถ้าต้องการส่งไฟล์จากการกักเก็บ ให้คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก ส่งเพื่อรับการวิเคราะห์ จากเมนูบริบท

การส่งไฟล์จากการกักเก็บ