การเรียกคืนจากการกักเก็บ

คำเตือน

หลังจากเรียกคืนจากการกักเก็บ ไฟล์ทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบเพื่อหารหัสที่เป็นอันตราย

ไฟล์ที่กักเก็บนั้นสามารถเรียกคืนไปยังตำแหน่งดั้งเดิมที่ถูกลบออกได้ ใช้คุณลักษณะ เรียกคืน เพื่อดำเนินการนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้จากเมนูบริบท โดยคลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการในหน้าต่างการกักเก็บ นอกจากนี้เมนูบริบทยังมีตัวเลือก เรียกคืนไปที่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนไฟล์ไปยังตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งดั้งเดิมที่ถูกลบได้ ตัวเลือกของเมนูบริบท เรียกคืนและยกเว้นจากการสแกน ใช้สำหรับยกเว้นภัยคุกคามที่รายงานจากการตรวจพบในไฟล์ ตัวไฟล์เองจะถูกเรียกคืนไปยังตำแหน่งดั้งเดิม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไฟล์นี้จะไม่ถูกตรวจพบว่าเป็นภัยคุกคาม แต่ไม่ได้ถูกยกเว้นจากการตรวจพบว่ามีการติดไวรัส ด้วยเหตุนี้ ถ้าไฟล์นั้นติดไวรัสในภายหลังด้วยมัลแวร์อื่น โมดูลป้องกันไวรัสจะตรวจพบไฟล์ดังกล่าว การยกเว้นประเภทนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับการบุกรุกบางชนิดเท่านั้น

หมายเหตุ

ถ้าโปรแกรมกักเก็บไฟล์ที่ไม่เป็นอันตรายเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด โปรดยกเว้นไฟล์นั้นจากการสแกนหลังจากเรียกคืนและส่งไฟล์นั้นให้กับฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ESET แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียกคืนจากการกักเก็บ