การดูแลระบบระยะไกล

การดูแลระบบระยะไกลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลนโยบายการรักษาความปลอดภัยและการดูภาพรวมของการจัดการด้านความปลอดภัยโดยรวมภายในเครือข่าย เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากเมื่อใช้กับเครือข่ายขนาดใหญ่ การดูแลระบบระยะไกลช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย และยังเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในการดูแลระบบ ESET NOD32 Antivirus ในเวิร์กสเตชันที่เป็นไคลเอ็นต์
หน้าต่างข้อความการดูแลระบบระยะไกลนั้นสามารถใช้ได้จากหน้าจอหลักของ ESET NOD32 Antivirus คลิก ตั้งค่า > เข้าสู่โครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด > เบ็ดเตล็ด > การดูแลระบบระยะไกล

หน้าต่างการตั้งค่านั้นจะมีการเปิดใช้โหมดการดูแลระบบระยะไกล ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบระยะไกล จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกอื่นๆ ดังที่อธิบายด้านล่างนี้:

  • ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ - ที่อยู่เครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบระยะไกลไว้
  • พอร์ต – ฟิลด์นี้ประกอบด้วยพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่าพอร์ตที่กำหนดไว้แล้ว คือ 2222
  • ช่วงเวลาในการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ (นาที) – ค่านี้กำหนดความถี่ที่ ESET NOD32 Antivirus จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ ERA เพื่อส่งข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อมูลจะถูกส่งออกตามระยะเวลาที่กำหนดในที่นี้ ถ้าตั้งค่าเป็น 0 ข้อมูลจะถูกส่งทุก 5 วินาที
  • Remote Administrator ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ - ช่วยให้คุณสามารถป้อนรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบระยะไกล ถ้าต้องการ

คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและใช้การตั้งค่านี้ และ ESET NOD32 Antivirus จะใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

 

การดูแลระบบระยะไกล