เครื่องมือวางกำหนดการ

เครื่องมือวางกำหนดการสามารถใช้ได้ถ้าเปิดใช้งาน โหมดขั้นสูง ใน ESET NOD32 Antivirus ไว้ เครื่องมือนี้อยู่ในเมนูหลักของ ESET NOD32 Antivirus โดยเป็นเมนูย่อยของส่วน เครื่องมือ   เครื่องมือวางกำหนดการ ประกอบด้วยรายการสรุปของงานที่วางกำหนดการทั้งหมด และคุณสมบัติการกำหนดค่าต่างๆ เช่น วันที่ เวลา และโปรไฟล์การสแกนที่ใช้

Nod32 ea page scheduler เครื่องมือวางกำหนดการ

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะแสดงงานตามกำหนดการต่อไปนี้ใน เครื่องมือวางกำหนดการ:

  • การอัพเดทอัตโนมัติเป็นประจำ
  • การอัพเดทอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์
  • การอัพเดทอัตโนมัติหลังจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
  • การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
  • การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสที่เสร็จสมบูรณ์

ถ้าต้องการแก้ไขการกำหนดค่าของงานตามกำหนดการที่มีอยู่ (ทั้งค่าเริ่มต้นและที่ผู้ใช้กำหนด) ให้ใช้ตัวเลือกของเมนูบริบท คลิกขวาที่ แก้ไข หรือเลือกงานที่ต้องการที่คุณต้องการแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ถ้าต้องการเพิ่มหรือลบงานจากรายการ ให้เลือกงานและคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม… และ ลบออก

 

เครื่องมือวางกำหนดการ