การสร้างงานใหม่

เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ใน เครื่องมือวางกำหนดการ ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม หรือเลือก เพิ่ม จากเมนูบริบท งานตามกำหนดการที่ใช้ได้มีห้าประเภท:

  • เรียกใช้แอพพลิเคชันภายนอก
  • การบำรุงรักษาบันทึก
  • การตรวจสอบไฟล์เมื่อเริ่มต้น
  • การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ
  • อัพเดท

Nod32 ea scheduler task การสร้างงานใหม่

เนื่องจาก การสแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ และ การอัพเดท เป็นงานตามกำหนดการที่ใช้บ่อยที่สุด เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มงานการอัพเดทใหม่

จากเมนูแบบดรอปดาวน์ของงานตามกำหนดการที่แสดงงานตามกำหนดการทั้งหมดที่ใช้ได้ ให้เลือก อัพเดท ดำเนินการต่อโดยคลิกที่ ถัดไป และป้อนชื่องานใน ชื่องาน เลือกความถี่ของงาน สำหรับพารามิเตอร์นี้ สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้: หนึ่งครั้ง, ซ้ำ, รายวัน, รายสัปดาห์ และ ตามเหตุการณ์ พารามิเตอร์อื่นจะมีการพิจารณาตามความถี่ที่เลือก ถัดไป คุณสามารถกำหนดการทำงานที่ต้องการถ้าไม่สามารถดำเนินการกับงานหรือทำงานให้สำเร็จตามเวลาในกำหนดการ สามารถใช้ตัวเลือกสามตัวเลือกต่อไปนี้:

  • รอจนถึงเวลาตามกำหนดการครั้งถัดไป
  • เรียกใช้งานเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
  • เรียกใช้งานทันที ถ้าเวลานับจากการเรียกใช้ครั้งล่าสุดเกินจากช่วงเวลาที่ระบุ (สามารถกำหนดระยะเวลาได้หลังจากเลือกตัวเลือกนี้)

ในขั้นถัดไป โปรแกรมจะแสดงข้อมูลสรุปสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับงานตามกำหนดการปัจจุบัน ตัวเลือก เรียกใช้งานตามพารามิเตอร์ที่ระบุ ควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่ม สิ้นสุด หน้าต่างข้อความจะปรากฏ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกโปรไฟล์ที่จะใช้สำหรับงานตามกำหนดการ ในที่นี้ผู้ใช้จะสามารถเลือกโปรไฟล์หลักและโปรไฟล์รอง ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้โปรไฟล์หลัก ยืนยันด้วยการคลิก ตกลง ในหน้าต่างอัพเดทโปรไฟล์ งานตามกำหนดการใหม่จะถูกเพิ่มในรายการของงานตามกำหนดการปัจจุบัน

การสร้างงานใหม่