วัตถุประสงค์ของการวางกำหนดการ

เครื่องมือวางกำหนดการจะจัดการและเรียกใช้งานตามกำหนดการโดยใช้การกำหนดค่าและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดค่าและคุณสมบัติจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่และเวลา ตลอดจนโปรไฟล์ที่ระบุให้ใช้ระหว่างการเรียกใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการวางกำหนดการ