การบำรุงรักษาบันทึก

การกำหนดค่าการบันทึกของ ESET Smart Security นั้นสามารถเข้าถึงได้จาก ตั้งค่า > เข้าสู่โครงสร้างการตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมด… > เครื่องมือ > ไฟล์บันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับไฟล์บันทึก:

  • ลบบันทึกโดยอัตโนมัติ - รายการบันทึกที่เก่ากว่าจำนวนวันที่ระบุจะถูกลบโดยอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพไฟล์บันทึกโดยอัตโนมัติ - ไฟล์บันทึกจะมีการจัดระเบียบใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้ามีบันทึกที่ไม่ได้ใช้เกินจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ
  • ความละเอียดของการบันทึกต่ำสุด - ระบุระดับของความละเอียดในการบันทึก

    ตัวเลือกที่ใช้ได้:

บันทึกเพื่อการวินิจฉัย – เป็นระดับที่ละเอียดที่สุด โดยรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับแต่งโปรแกรมและบันทึกทั้งหมดที่อธิบายด้านล่าง

บันทึกเพื่อแจ้งข้อมูล- ข้อความแจ้งข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการอัพเดทที่เสร็จสมบูรณ์ การเตือนและข้อผิดพลาด

การเตือน – ข้อความเตือนและข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาด – ข้อผิดพลาดเช่น “เกิดข้อผิดพลาดขณะดาวน์โหลด” และข้อผิดพลาดร้ายแรง

ข้อผิดพลาดร้ายแรง – เป็นระดับการบันทึกที่ละเอียดน้อยที่สุด โดยแสดงข้อผิดพลาดของระบบที่ร้ายแรง (เช่น เปิดการป้องกันไวรัสไม่ได้ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลไม่ทำงาน เป็นต้น)

การบำรุงรักษาบันทึก