การส่ง

ในส่วนนี้ คุณสามารถเลือกว่าจะให้มีการส่งไฟล์และข้อมูลสถิติโดยใช้ ESET Remote Administrator หรือส่งถึง ESET โดยตรง ถ้าคุณต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าไฟล์ที่น่าสงสัยและข้อมูลสถิติถูกส่งถึง ESET ให้เลือก ใช้ Remote Administrator หรือส่งถึง ESET โดยตรง ในกรณีนี้ ไฟล์และข้อมูลสถิติจะถูกส่งโดยใช้วิธีการที่สามารถใช้ได้ การส่งไฟล์ที่น่าสงสัยโดยใช้ Remote Administrator จะส่งไฟล์และข้อมูลสถิติไปยังเซิร์ฟเวอร์การดูแลระบบระยะไกล ซึ่งจะมีการส่งต่อไปยังแล็บไวรัสของ ESET ในภายหลัง ถ้าเลือกตัวเลือก ส่งถึง ESET โดยตรง ไฟล์ที่น่าสงสัยและข้อมูลสถิติทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแล็บไวรัสของ ESET จากโปรแกรมโดยตรง

ในกรณีที่มีไฟล์รอการส่ง ปุ่ม ส่งเดี๋ยวนี้ จะทำงานในหน้าต่างการตั้งค่านี้ คลิกที่ปุ่มนี้ ถ้าคุณต้องการส่งไฟล์และข้อมูลสถิติทันที

เลือกตัวเลือก บันทึกข้อมูลที่ส่ง เพื่อเปิดใช้การบันทึกการส่งไฟล์หรือข้อมูลสถิติ หลังจากการส่งไฟล์ที่น่าสงสัยหรือข้อมูลสถิติแต่ละครั้ง จะมีการสร้างรายการในบันทึกเหตุการณ์

 

การส่ง