สถิติ

เทคโนโลยีของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่ตรวจพบใหม่ ข้อมูลนี้อาจรวมชื่อของการบุกรุก วันที่และเวลาที่ตรวจพบ เวอร์ชันของ ESET NOD32 Antivirus เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าตำแหน่ง ตามปกติ โปรแกรมจะส่งข้อมูลสถิติไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ ESET วันละหนึ่งหรือสองครั้ง

ตัวอย่างของแพ็คเกจสถิติที่ส่ง:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

ส่งเมื่อใด
ในส่วน ส่งเมื่อใด คุณสามารถกำหนดว่าจะส่งข้อมูลสถิติเมื่อใด ถ้าคุณเลือกที่จะส่งโดยเร็วที่สุด โปรแกรมจะส่งข้อมูลสถิติทันทีหลังจากที่สร้าง การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ได้ ถ้าเลือก ระหว่างการอัพเดท โปรแกรมจะเก็บข้อมูลสถิติไว้ และส่งรวมกันระหว่างการอัพเดทครั้งถัดไป

 

สถิติ