การควบคุมยูทิลิตีของบรรทัดคำสั่ง

ESET SysInspector สนับสนุนการสร้างรายงานที่ใช้งานจากบรรทัดคำสั่งที่ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้

/gen
สร้างรายงานโดยตรงจากบรรทัดคำสั่งโดยไม่ใช้งาน GUI
/privacy
สร้างรายงานโดยไม่รวมข้อมูลสำคัญ
/zip 
เก็บรายงานผลลัพธ์ไว้ที่ดิสก์โดยตรงเป็นรูปแบบไฟล์ที่บีบอัด
/silent
พารามิเตอร์นี้จะยุติการแสดงผลของแถบแสดงความคืบหน้าการสร้างรายงาน
/help, /? 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ

หากชื่อไฟล์/โฟลเดอร์มีช่องว่าง ควรใส่เครื่องหมายคำพูด

ตัวอย่าง
เมื่อต้องการโหลดรายงานที่ต้องการไปที่เบราว์เซอร์โดยตรง ให้ใช้: SysInspector.exe  “c:\clientlog.xml”
เมื่อต้องการสร้างรายงานไปที่ตำแหน่งปัจจุบัน ให้ใช้: SysInspector.exe /gen
เมื่อต้องการสร้างรายงานไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ ให้ใช้: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\”
เมื่อต้องการสร้างรายงานไปที่ไฟล์/ตำแหน่งที่ต้องการ ให้ใช้: SysInspector.exe /gen=”c:\folder\mynewlog.xml”
เมื่อต้องการสร้างรายงานโดยไม่รวมข้อมูลสำคัญเป็นไฟล์ที่บีบอัด ให้ใช้: SysInspector.exe /gen=”c:\mynewlog.zip” /privacy /zip
เมื่อต้องการเปรียบเทียบการบันทึกสองรายการ ให้ใช้: SysIsnpector.exe “current.xml” “original.xml”

 

การควบคุมยูทิลิตีของบรรทัดคำสั่ง