การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเคชัน

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หน้าต่างหลักจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน – การควบคุมโปรแกรมอยู่ด้านบนของหน้าต่างหลัก หน้าต่างการนำทางอยู่ทางซ้าย และหน้าต่างคำอธิบายอยู่ด้านขวาในช่วงกลาง และหน้าต่างรายละเอียดอยู่ด้านขวาล่างของหน้าต่างหลัก

Nod32 sinsp usage การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเคชัน

 

การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเคชัน