การควบคุมโปรแกรม

ส่วนนี้มีคำอธิบายของการควบคุมโปรแกรมทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ใน ESET SysInspector

หมายเหตุ

คุณสามารถเปิดรายงานของ ESET SysInspector ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการลากและวางรายงานในหน้าต่างหลัก

ไฟล์
เมื่อคลิกที่นี่ คุณจะสามารถเก็บสถานะของรายงานปัจจุบันของคุณไว้สำหรับการตรวจสอบในภายหลังหรือเปิดรายงานที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการเผยแพร่รายงานของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสร้างรายงานในรูปแบบที่เหมาะสำหรับการส่ง ในรูปแบบนี้ รายงานจะไม่มีข้อมูลสำคัญ

โครงสร้าง
ช่วยให้คุณสามารถขยายหรือปิดโหนดทั้งหมด

สำคัญ

รายการที่เน้นสีแดงเป็นรายการที่ไม่รู้จัก จึงเป็นสาเหตุที่โปรแกรมทำเครื่องหมายรายการนั้นว่าอาจเป็นอันตราย หากรายการเป็นสีแดง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถลบไฟล์ได้ ก่อนลบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์นั้นเป็นอันตรายหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานจริงๆ

รายการ
มีการทำงานเพื่อให้สามารถนำทางได้ง่ายขึ้นภายในโปรแกรม และมีการทำงานอื่นๆ จำนวนมาก เช่น การค้นหาข้อมูลทางออนไลน์

วิธีใช้

มีข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันและการทำงาน

รายละเอียด

ส่งผลให้ข้อมูลปรากฏในส่วนอื่นของหน้าต่างหลัก และทำให้การใช้งานโปรแกรมง่ายขึ้น ในโหมด “พื้นฐาน” คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไปในระบบ ในโหมด “ปานกลาง” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดที่ใช้งานน้อยกว่า แต่ในโหมด “เต็ม” ESET SysInspector จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่มีความจำเพาะมากๆ

หมายเหตุ

ระดับความเสี่ยงของรายการจะได้รับการระบุอย่างรวดเร็วด้วยการเปรียบเทียบสีของรายการด้วยสีในตัวเลื่อนของระดับความเสี่ยง

การกรองรายการ
การกรองรายการเป็นวิธีการทำงานที่ใช้ค้นหาไฟล์ที่น่าสงสัยได้ดีที่สุดหรือรายการรีจิสตรีในระบบของคุณ ด้วยการปรับตัวเลื่อน คุณจะสามารถกรองรายการตามระดับความเสี่ยง หากตัวเลื่อนถูกกำหนดให้ไปอยู่ด้านซ้ายสุด (ระดับความเสี่ยง 1) จะทำให้รายการทั้งหมดปรากฏขึ้น เมื่อเลื่อนตัวเลื่อนไปทางด้านขวา โปรแกรมจะกรองรายการทั้งหมดที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน และแสดงเพียงรายการที่น่าสงสัยมากกว่าระดับที่ปรากฏ เมื่อตัวเลื่อนอยู่ด้านขวาสุด โปรแกรมจะแสดงเพียงรายการที่เป็นอันตรายเท่านั้น

รายการทั้งหมดที่อยู่ในช่วงความเสี่ยง 6 ถึง 9 อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากในขณะนี้ คุณไม่ได้ใช้งานโซลูชันการรักษาความปลอดภัยจาก ESET เราขอแนะนำให้คุณสแกนระบบของคุณด้วยเครื่องมือสแกนออนไลน์ของ ESET หลังจากโปรแกรมตรวจพบรายการดังกล่าว เครื่องมือสแกนออนไลน์ของ ESET เป็นบริการฟรีและสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.eset.eu/online-scanner

ค้นหา
ผู้ใช้สามารถใช้การค้นหาเพื่อค้นรายการบางอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตามชื่อหรือบางส่วนของชื่อรายการ ผลลัพธ์ของคำขอการค้นหาจะปรากฏในหน้าต่างคำอธิบาย

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้ backspace และแป้นเว้นวรรคแทนการคลิกถอยหลังและเดินหน้าตามลำดับ

กลับ
เมื่อคลิกลูกศรถอยหลังหรือเดินหน้า คุณจะกลับไปที่ข้อมูลที่แสดงผลก่อนหน้านี้ในหน้าต่างคำอธิบาย

ส่วนสถานะ
แสดงโหนดปัจจุบ

การควบคุมโปรแกรม