เปรียบเทียบ

คุณลักษณะ เปรียบเทียบ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบการบันทึกที่มีอยู่ทั้งสองรายการได้ ผลลัพธ์ของคุณลักษณนี้คือชุดรายการที่ไม่เหมือนกับการบันทึกทั้งสองรายการ คุณลักษณะนี้จะเป็นสิ่งที่เหมาะสม หากคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงในระบบ – ตัวอย่างเช่น คุณอาจตรวจพบกิจกรรมของรหัสที่เป็นอันตราย
 
หลังจากการเปิดใช้งาน แอพพลิเคชันจะสร้างการบันทึกใหม่ ซึ่งจะปรากฏในหน้าต่างใหม่ นำทางไปยัง ไฟล์ -> บันทึกรายการบันทึก เพื่อบันทึกรายการบันทึกเป็นไฟล์ ไฟล์การบันทึกจะเปิดขึ้นและสามารถดูได้ในภายหลัง เมื่อต้องการเปิดการบันทึกที่มีอยู่ ให้ใช้เมนู ไฟล์ -> เปิดการบันทึก ในหน้าต่างโปรแกรมหลัก ESET SysInspector จะแสดงการบันทึกครั้งละหนึ่งรายการเสมอ

หมายเหตุ

ในกรณีที่คุณเปรียบเทียบไฟล์การบันทึกสองรายการ ให้เลือก ไฟล์ -> บันทึกรายการบันทึก และบันทึกเป็นไฟล์ ZIP แล้วทั้งสองไฟล์จะได้รับการบันทึก หากคุณเปิดไฟล์ดังกล่าวในภายหลัง การบันทึกที่มีอยู่จะได้รับการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติ

 หากคุณเปรียบเทียบการบันทึกสองรายการ ตามหลักการแล้วจะหมายถึงคุณเปรียบเทียบการบันทึกที่ใช้งานในปัจจุบันกับการบันทึกที่ถูกบันทึกเป็นไฟล์ เมื่อต้องการเปรียบเทียบการบันทึก ให้ใช้ตัวเลือก ไฟล์ -> เปรียบเทียบการบันทึก และเลือก เลือกไฟล์ การบันทึกที่เลือกจะได้รับการเปรียบเทียบกับการบันทึกที่ใช้งานในหน้าต่างโปรแกรมหลัก ผลลัพธ์ ซึ่งเรียกว่าการบันทึกที่เปรียบเทียบกัน จะแสดงเฉพาะความแตกต่างระหว่างการบันทึกทั้งสองรายการนั้น

ถัดจากรายการที่ปรากฏ SysInspector จะแสดงสัญลักษณ์ที่ระบุความแตกต่างระหว่างการบันทึกที่เปรียบเทียบ
รายการที่มีการทำเครื่องหมายโดย Nod32 sinsp comp icons removed เปรียบเทียบ จะสามารถพบได้ในการบันทึกที่ใช้งานอยู่เท่านั้น และไม่ปรากฏในการบันทึกที่เปรียบเทียบกันที่เปิดอยู่ อีกนัยหนึ่ง รายการที่มีการทำเครื่องหมายโดย Nod32 sinsp comp icons added เปรียบเทียบ จะปรากฏเฉพาะในการบันทึกที่เปิดอยู่และจะไม่มีอยู่ในรายการที่ใช้งานอยู่

คำอธิบายของสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏถัดจากรายการ มีดังต่อไปนี้:

Nod32 sinsp comp icons added เปรียบเทียบ ค่าใหม่ ไม่ปรากฏในการบันทึกก่อนหน้านี้
Nod32 sinsp comp icons added in branch เปรียบเทียบ ส่วนโครงสร้างมีค่าใหม่
Nod32 sinsp comp icons removed เปรียบเทียบ ค่าที่ถูกลบออก ปรากฏในการบันทึกก่อนหน้านี้เท่านั้น
Nod32 sinsp comp icons removed in branch เปรียบเทียบ ส่วนโครงสร้างมีค่าที่ถูกลบออก
Nod32 sinsp comp icons replaced เปรียบเทียบ มีการแก้ไขค่า / ไฟล์
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch เปรียบเทียบ ส่วนโครงสร้างมีค่า / ไฟล์ที่แก้ไข
Nod32 sinsp comp icons got lower เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยงลดลง / ความเสี่ยงในการบันทึกก่อนหน้านี้มีสูงกว่า
Nod32 sinsp comp icons got higher เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  / ความเสี่ยงในการบันทึกก่อนหน้านี้มีน้อยกว่า

ส่วนการอธิบายที่ปรากฏในมุมล่างซ้ายจะอธิบายสัญลักษณ์ทั้งหมด และแสดงชื่อของการบันทึกที่ถูกเปรียบเทียบ

Nod32 sinsp comp bar เปรียบเทียบ

การบันทึกที่เปรียบเทียบกันจะบันทึกเป็นไฟล์และเปิดได้ในภายหลัง

ตัวอย่าง:

สร้างและบันท

เปรียบเทียบ