บทนำเกี่ยวกับ ESET SysInspector

ESET SysInspector เป็นแอพพลิเคชันที่ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างละเอียด และแสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้อย่างครอบคลุม ข้อมูลเช่น ไดรเวอร์และแอพพลิเคชันที่ติดตั้ง การเชื่อมต่อของเครือข่าย หรือรายการรีจิสตรีที่สำคัญจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบที่น่าสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ร่วมกันไม่ได้ หรือการติดไวรัสจากมัลแวร์

 

บทนำเกี่ยวกับ ESET SysInspector