การเริ่มต้น ESET SysInspector

เมื่อต้องการเริ่มต้น ESET SysInspector ให้เรียกใช้ SysInspector.exe โปรดรอขณะที่แอพพลิเคชันตรวจสอบระบบของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และข้อมูลที่จะรวบรวม

 

การเริ่มต้น ESET SysInspector