SysInspector ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ ESET NOD32 Antivirus

เมื่อต้องการเปิดส่วน SysInspector ใน ESET NOD32 Antivirus ให้คลิก เครื่องมือ > SysInspector ระบบการจัดการในหน้าต่าง SysInspector จะคล้ายกับระบบของการบันทึกการสแกนคอมพิวเตอร์หรืองานตามกำหนดการ การดำเนินการทั้งหมดที่มีสแนปชอตของระบบ- สร้าง, ดู, เปรียบเทียบ, ลบออก และส่งออก – สามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งหรือสองครั้ง

หน้าต่างของ SysInspector มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสแนปชอตที่สร้างขึ้น เช่น เวลาที่สร้าง ความคิดเห็นสั้นๆ ชื่อของผู้ใช้ที่สร้างสแนปชอต และสถานะของสแนปชอต

เมื่อต้องการ เปรียบเทียบ, เพิ่ม… หรือ ลบ สแนปชอต ให้ใช้ปุ่มที่อยู่ใต้รายการสแนปชอตในหน้าต่าง SysInspector นอกจากนี้ ตัวเลือกเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้จากเมนูบริบท เมื่อต้องการดูสแนปชอตของระบบที่เลือกไว้ ให้ใช้ตัวเลือกเมนูบริบท ดู เมื่อต้องการส่งออกสแนปชอตที่เลือกไว้ไปยังไฟล์ ให้คลิกขวาที่สแนปชอต และเลือก ส่งออก… จากนั้นจะมีคำอธิบายที่เป็นรายละเอียดของตัวเลือกที่ใช้งานได้:

เปรียบเทียบ- จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการบันทึกที่มีอยู่ทั้งสองรายการ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการบันทึกปัจจุบันและการบันทึกก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตัวเลือกนี้ใช้งานได้ คุณต้องเลือกสแนปชอตสองรายการที่จะนำมาเปรียบเทียบ
เพิ่ม สร้างการบันทึกใหม่ ก่อนหน้านั้น คุณต้องป้อนความคิดเห็นสั้นๆ เกี่ยวกับการบันทึก เมื่อต้องการดูความคืบหน้าในการสร้างสแนปชอต (ของสแนปชอตที่สร้างในปัจจุบัน) เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้ดูที่คอลัมน์ สถานะ สแนปชอตทั้งหมดที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะได้รับการทำเครื่องหมายด้วยสถานะ สร้างแล้ว
ลบ – ลบรายการออกจากรายชื่อ
แสดง – แสดงสแนปชอตที่เลือก หรือคุณสามารถดับเบิลคลิกที่รายการที่เลือก
ส่งออก… – บันทึกรายการที่เลือกเป็นไฟล์ XML (และเป็นเวอร์ชันที่ซิป)

 

SysInspector ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ ESET NOD32 Antivirus