ความต้องการขั้นต่ำ

ESET SysRescue (ESR) ทำงานใน Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) เวอร์ชัน 2.x ซึ่งใช้งาน Windows Vista Windows PE เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจฟรี Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้ง Windows AIK ก่อนสร้าง ESR เนื่องจากระบบสนับสนุน Windows PE เวอร์ชัน 32 บิต คุณจึงสามารถสร้าง ESR ใน ESS/ENA เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น ESR สนับสนุน Windows AIK 1.1 ขึ้นไป ESR สามารถใช้ได้ใน ESS/ENA 4.0 ขึ้นไป

 

ความต้องการขั้นต่ำ