ขั้นสูง

แท็บ ขั้นสูง จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ ESET SysRescue CD เกี่ยวกับขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก 512 เมกะไบต์หรือมากกว่า เพื่อเขียนเนื้อหาของซีดีไปยังหน่วยความจำที่ใช้งาน (RAM) หากคุณเลือก น้อยกว่า 512 เมกะไบต์ ซีดีที่กู้คืนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างถาวรเมื่อ WinPE ทำงานอยู่

ไดร์เวอร์ภายนอก  – ในส่วนนี้คุณสามารถแทรกไดรเวอร์สำหรับฮาร์ดแวร์เฉพาะของคุณ (โดยปกติคือ อะแดปเตอร์เครือข่าย) แม้ว่า WinPE จะใช้งาน Windows Vista SP1 ซึ่งสนับสนุนฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ แต่ในบางครั้งระบบจะไม่รู้จักฮาร์ดแวร์และคุณต้องเพิ่มไดร์เวอร์ด้วยตนเอง ทั้งนี้จะมีวิธีการอยู่สองวิธีในการเพิ่มไดร์เวอร์เข้าสู่การคอมไพล์ของ ESET SysRescue – ด้วยตนเอง (ปุ่ม เพิ่ม ) และโดยอัตโนมัติ (ปุ่ม Aut.Search ) ในกรณีการเพิ่มด้วยตนเอง คุณต้องเลือกเส้นทางไปยังไฟล์ .inf ที่ตรงกัน (ไฟล์ *.sys ที่สามารถใช้ได้ต้องปรากฏในโฟลเดอร์นี้) ในกรณีการเพิ่มโดยอัตโนมัติ ระบบจะพบไดร์เวอร์เองโดยอัตโนมัติในระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่กำหนด เราขอแนะนำให้ใช้การเพิ่มโดยอัตโนมัติต่อเมื่อมีการใช้งาน SysRescue ในคอมพิวเตอร์ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายเดียวกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่สร้าง SysRescue ระหว่างการสร้าง ESET SysRescue ไดร์เวอร์จะถูกเพิ่มไปยังการคอมไพล์ ดังนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องค้นหาไดร์เวอร์ในภายหลัง

 

ขั้นสูง