อุปกรณ์ USB ที่บูตได้

คำเตือน

อุปกรณ์ USB ที่เลือกจะฟอร์แมตในระหว่างกระบวนการสร้าง ESET SysRescue ซึ่งหมายถึงข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์จะถูกลบ

หากคุณเลือกอุปกรณ์ USB เป็นสื่อเป้าหมาย คุณสามารถเลือกสื่อ USB ที่สามารถใช้ได้จากแท็บ อุปกรณ์ USB ที่บูตได้ (ในกรณีที่มีอุปกรณ์ USB มากกว่าหนึ่งชนิด

 

 

 

อุปกรณ์ USB ที่บูตได้