โฟลเดอร์

โฟลเดอร์ชั่วคราว เป็นไดเรคทอรีที่ใช้งานสำหรับไฟล์ที่ต้องการระหว่างการคอมไพล์ ESET SysRescue

โฟลเดอร์ ISO เป็นโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ ISO ผลลัพธ์หลังการคอมไพล์สำเร็จ

รายการในแท็บนี้จะแสดงไดรฟ์เครือข่ายในระบบและที่แมปทั้งหมดพร้อมกับพื้นที่ว่าง หากบางโฟลเดอร์อยู่ในไดรฟ์ที่มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ เราขอแนะนำให้คุณเลือกไดรฟ์อื่นที่มีพื้นที่่ว่างมากกว่า มิฉะนั้น การคอมไพล์อาจออกจากการทำงานก่อนกำหนด เนื่องจากมีพื้นว่างไม่เพียงพอ

 

โฟลเดอร์