Очистка

Параметри очистки визначають поведінку сканеру під час очистки інфікованих файлів. Існує 3 рівні очистки:

Попередження

У режимі За замовчуванням видаляється весь архів, якщо він містить тільки інфіковані файли. Якщо він містить також чисті файли, його не буде видалено. Якщо інфікований архівний файл виявлено в режимі суворої очистки, весь файл буде видалено, навіть якщо в ньому є чисті файли.

Не очищати
Інфіковані файли автоматично не очищуються. Програма відкриє вікно попередження та дозволить користувачу вибрати дію.

Рівень за замовчуванням
Програма спробує автоматично очистити або видалити інфікований файл. Якщо неможливо вибрати правильну дію автоматично, програма запропонує вибір дії користувачеві. Вибір наступних дій також буде відображено, якщо визначена дія не може бути завершена.

Сувора очистка
Програма очистить або видалить усі інфіковані файли (включно з архівами). Єдиним виключенням є системні файли. Якщо їх неможливо очистити, користувачеві пропонується виконати дію, зазначену у вікні попередження.

 

 

 

 

 

Очистка