Інші

У цьому розділі можна налаштувати різні додаткові параметри підсистеми перевірки ThreatSense.

Реєструвати всі об’єкти
Дія цього параметра змінюється залежно від типу перевірки (перевірка в режимі реального часу, перевірка на вимогу). Якщо увімкнути ведення журналу в режимі перевірки на вимогу, програма буде реєструвати всі перевірені об’єкти, включно із чистми файлами. У випадку захисту файлової системи в режимі реального часу, якщо знайдено проникнення в архіві, в журнал перевірки буде записано всі файли, що містяться в архіві, в тому числі файли, позначені як чисті.

Розділ “Інші” містить також такі додаткові функції:

Перевіряти альтернативні потоки даних (ADS)
Альтернативні потоки даних, які використовуються файловою системою NTFS, — це групи файлів і папок, невидимі для звичайних методик перевірки. Багато проникнень намагаються уникнути виявлення, маскуючись як альтернативні потоки даних.

Запускати фонові перевірки з низьким пріоритетом
При кожному виконанні перевірки витрачається певний обсяг ресурсів системи. Якщо запущено програму, яка спричиняє значне навантаження на ресурси системи, можна ввімкнути фонову перевірку з низьким пріоритетом і зберегти ресурси для інших програм.

Зберегти час останньго доступу
Встановіть цей прапорець, щоб зберігати початковий час доступу до файлів, що перевіряються, замість його оновлення (наприклад, при використанні із системами резервного копіювання даних).

Прокручування журналу
Цей параметр вмикає або вимикає прокручування журналу. Якщо його вибрано, інформація прокручуватиметься вверх в межах вікна.

Відображати сповіщення про завершення перевірки в окремому вікні
Відкриває окреме вікно, яке містить інформацію про результати перевірки.

 

Інші