Параметри перевірки

Nod32 ea config scanner scan Параметри перевірки

Перевіряти альтернативні потоки даних (ADS)

Альтернативні потоки даних, які використовуються файловою системою NTFS, — це групи файлів та папок, невидимі для звичайних методик перевірки. Багато загроз намагаються уникнути виявлення, маскуючись як альтернативні потоки даних.

Запускати фонові перевірки з низьким пріоритетом

При кожному виконанні перевірки витрачається певний обсяг ресурсів системи. Якщо запущено програму, яка спричиняє значне використання ресурсів системи, можна активувати фонову перевірку з низьким пріоритетом та зберегти ресурси для програм.

Реєструвати всі об’єкти

Якщо цей параметр вибрано, в журналі буде відображено всі перевірені файли, навіть не інфіковані.

Увімкнути інтелектуальну оптимізацію

Інтелектуальна оптимізація призначена для оптимізації перевірки системи на наявність шкідливого коду. Коли інтелектуальну оптимізацію ввімкнуто, вона підвищує швидкість перевірки без зниження або негативного впливу на безпеку системи.

 

Зберегти час останньго доступу
Встановіть цей прапорець, щоб зберігати початковий час доступу до файлів, що перевіряються, замість його оновлення (наприклад, при використанні із системами резервного копіювання даних).

Прокручування журналу

Цей параметр вмикає або вимикає прокручування журналу. Якщо цей параметр вибрано, інформація прокручується догори в межах вікна.

Відображати сповіщення про завершення перевірки в окремому вікні

Відкриває окреме вікно, яке містить інформацію про результати перевірки. Докладніше див. у розділі, у якому описуються завершені перевірки.

 

Параметри перевірки