Додаткові настройки

Nod32 ea config advanced amon Додаткові настройки

Додаткові параметри ThreatSense для новостворених і змінених файлів

З метою економії системних ресурсів наступні параметри використовуються тільки під час створення та зміни файлів:

Пакувальники часу виконання

Вмикання/вимикання перевірки пакувальників під час виконання.

Саморозпакувальні архіви

Вмикання/вимикання перевірки саморозпаковуваних архівів (SFX).

Розширена евристіка

Вмикання/вимикання розширеної евристики. Розширена евристика — це технологія виявлення новостворених загроз до випуску поновлення вірусної бази даних.

Параметри перевірки архівів за промовчанням

Якщо цей прапорець встановлено, використовуються параметри сканування архіву, застосовувані за промовчанням.

Глибина архіву

Зніміть прапорець “Параметри перевірки архівів за промовчанням” і вкажіть максимальну глибину перевірки для архівів.

Максимальний розмір файлу

Встановіть максимальний розмір сканованого файлу архіву.

Додаткові параметри ThreatSense для новостворених та виконуваних файлів

Розширена евристика під час запуску файлу

За промовчанням, коли файл виконується, розширена евристика не використовується. Проте в деяких випадках може знадобитися ввімкнути цю можливість. Слід пам’ятати, що через підвищені системні вимоги розширена евристика може сповільнити роботу деяких програм.

 

Розширена евристика під час запуску файлів зі змінного носія

Якщо цей параметр обрано, під час запуску файлів зі змінного носія використовується перевірка з розширеною евристикою. Натисніть кнопку Виключення, щоб визначити змінний носій, для якого використовуються параметри підсистеми ThreatSense (розширену евристику тут за промовчанням відключено).

 

Змінний носій

Блокувати змінний носій
Встановіть цей прапорець, щоб блокувати змінний носій, підключений до комп’ютера. Якщо потрібно, щоб певний носій був доступний, виключіть його із блокування (натисніть кнопку Виключення…).

Додаткові настройки