Iнсталяція Windows AIK

Якщо пакет Windows AIK на комп’ютері не інстальовано (або він зазіпсований чи інстальований неправильно), майстер запропонує інсталювати його або вказати шлях до папки Windows AIK.

Для правильной работы должен быть установлен пакет Windows AIK версии 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Iнсталяція Windows AIK