Ліцензія

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

Ця угода про використання Програмного забезпечення (далі «Угода») укладена між компанією ESET, spol. s r. o., юридична адреса Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, зареєстрованою в Комерційному Реєстрі Окружного суду м. Братислави I. Розділ Sro, Доповнення № 3586/B, BIN: 31 333 535 (далі «Постачальник»), та вами, фізичною або юридичною особою (далі «Користувач»), дає вам право використовувати Програмне забезпечення (далі «ПЗ»), визначене в розділі 1 цієї угоди. ПЗ може бути отримане на компакт-диску або DVD-диску, електронною поштою, завантажене з Інтернету, з серверів Постачальника або отримане з інших джерел відповідно до умов та положень зазначених нижче.

ЦЕ НЕ КОНТРАКТ НА КУПІВЛЮ, А УГОДА ПРО ПРАВА КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА. Постачальник залишається власником копії ПЗ та фізичного носія, якщо такий існує, на якому ПЗ постачається в товарному упакуванні, а також усіх копій ПЗ на які Користувач одержує право згідно з умовами цієї Угоди.

Натиснувши кнопку «Згоден» під час завантаження, інсталяції, копіювання або використання ПЗ, ви висловлюєте свою згоду з умовами та положеннями цієї Угоди. Якщо ви не згодні з якоюсь з умов цієї Угоди, натисніть кнопку «Відмовитися» або «Не згоден», скасуйте завантаження або інсталяцію, знищіть або поверніть ПЗ, інсталяційний носій, супровідну документацію та підтвердження купівлі до ESET або туди, де ви отримали ПЗ.

ВИ ЗГОДНІ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПЗ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, РОЗУМІЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ЇЇ УМОВИ.

1. Програмне забезпечення. Під ПЗ у цій Угоді маються на увазі: (i) встановлена на ком’ютері програма, включаючи усі її компоненти; (ii) вміст дисків, компакт-дисків, DVD-дисків, повідомлень електронної пошти та всіх їхніх вкладень, якщо такі є, або інший носій до якого прикладено цю Угоду, включно із ПЗ, що постачається у вигляді об’єктного коду на компакт-диску, DVD-диску або електронною поштою по Інтернету; (iii) будь-які інструктивні матеріали та будь-яка документація, пов’язана з ПЗ, включаючи без обмежень, будь-який опис ПЗ, його характеристик, властивостей, використання, інтерфейсу в якому використовується ПЗ, інсталяції або будь-який опис правильного використання ПЗ (далі «Документація») та посібники; (iv) ПЗ, його копії, виправлення помилок, якщо такі існують, доповнення, розширення, змінені версії, нові версії та всі оновлення компонентів ПЗ, якщо вони поставляються, щодо яких Постачальник надає Ліцензію відповідно до розділу 4 цієї Угоди. Постачальник постачає ПЗ тільки у вигляді виконуваного коду.

2. Відправка зразків загроз та інформації до Постачальника. ПЗ містить функцію збору зразків нових комп’ютерних вірусів та інших подібних шкідливих комп’ютерних програм (далі «Загроза») та подальшого надсилання їх до Постачальника з інформацією про комп’ютер та/або платформу на якій інстальовано ПЗ (далі «Інформація»). Інформація може містити дані (включно з анкетними даними) про користувача та/або інших користувачів комп’ютера на якому встановлено ПЗ, відомості про комп’ютер та операційну систему, файли з комп’ютера на якому інстальовано ПЗ, файли на які впливає Загроза та будь-яку інформацію про такі файли. Постачальник використовує отриману Інформацію та Загрозу тільки для дослідження Загрози та вживає необхідних заходів для збереження конфіденційності отриманої Інформації. Якщо ви погоджуєтесь з цією Угодою та вмикаєте вищезгадану функцію ПЗ, тим самим ви даєте свою згоду на те, що Загрози та Інформація можуть бути надіслані Постачальнику, і в той же час надаєте Постачальнику право, необхідне відповідно до діючих юридичних норм, на обробку отриманої Інформації.

3. Інсталяція. ПЗ, отримане на компакт-диску або DVD-диску, електронною поштою, завантажене з Інтернету, серверів Постачальника або отримане з інших джерел, потребує інсталяції. Ви повинні інсталювати ПЗ на правильно налаштованому комп’ютері, що принаймні відповідає вимогам, викладеним у Документації. Спосіб інсталяції описано у Документації. Комп’ютерні програми або устаткування, яке може несприятливо впливати на ПЗ, не повинні бути встановлені на комп’ютері на якому інсталюється ПЗ.

4. Ліцензія. За умови, що ви погоджуєтеся з цією Угодою та в термін оплачуєте вартість ліцензії відповідно до розділу 17, Постачальник надає вам невиняткове та непередаване право інсталювати ПЗ на жорсткому диску комп’ютера
або на подібному носії для постійного збереження даних, інсталювати та зберігати ПЗ в пам’яті комп’ютерної системи та реалізувати, зберігати та відображати ПЗ на комп’ютерних системах за умови, що максимальне число таких комп’ютерних систем дорівнює числу, яке Користувач вказав у замовленні та за які зробив відповідну оплату (далі «Ліцензія»). «Один користувач» означає: (і) інсталяцію ПЗ на одній комп’ютерній системі або (ii) якщо охоплення ліцензії прив’язане до числа поштових скриньок, то «один користувач» означає користувача комп’ютера, що приймає електронну пошту через користувацький поштовий агент (далі «КПА»). Якщо КПА приймає електронну пошту, а потім автоматично розподіляє її по декількох користувачах, то число користувачів визначається відповідно до фактичного числа користувачів серед яких розподіляється електронна пошта. Якщо поштовий сервер виконує функцію поштового шлюзу, то число користувачів дорівнює числу поштових серверів, яких обслуговує такий шлюз. Якщо будь-яке число адрес електронної пошти (наприклад, включно з псевдонімами) належать одному користувачу та один користувач приймає усі відповідні повідомлення і пошта не розподіляється автоматично на стороні клієнта серед більшого числа користувачів, то Ліцензія необхідна тільки для одного комп’ютера.

5. Реалізація прав Користувача. Ви повинні реалізувати права Користувача особисто або через своїх співробітників, якщо такі є. Як Користувач, ви можете використовувати ПЗ тільки для забезпечення своїх функцій та захисту тільки тих комп’ютерних систем для яких ви одержали та оплатили Ліцензію.

6. Обмеження прав Користувача. Ви не маєте права копіювати, поширювати, відокремлювати частини та створювати похідні версії ПЗ:
(a) Ви можете створити для себе одну копію ПЗ на носії для постійного збереження даних як резервних копій за умови, що архівні резервні копії не будуть інсталюватися або використовуватися на будь-якому іншому комп’ютері. Створення будь-якої іншої копії ПЗ буде порушенням умов цієї Угоди.
(б) Ви не маєте права використовувати, змінювати, інтерпретувати, відтворювати або передавати права на використання ПЗ або копії ПЗ будь-яким способом відмінним від явно передбаченого цією Угодою.
(в) Ви не маєте права продавати ПЗ, субліцензувати або передавати його в оренду іншій особі, орендувати ПЗ в іншої особи або передавати ПЗ в тимчасове користування.
(г) Ви не маєте права аналізувати, декомпілювати, дезассемблювати або намагатися витягти вихідний текст ПЗ, якщо таке обмеження явно заборонено законом.
(д) Ви не маєте права створювати на основі ПЗ будь-які похідні продукти.
(е) Ви погоджуєтеся використовувати ПЗ тільки згідно з всіма застосовними юридичними нормами, законами, включно із, застосовними обмеженнями, що випливають із закону про авторське право та інші права на інтелектуальну власність.
(є) Ви не маєте права використовувати ПЗ, отримане як спробна версія або «не для перепродажу» («НДП») з метою уникнення сплати за ліцензію відповідно до розділу 17.

7. Авторське право. ПЗ та всі права, включаючи без обмежень, право власності та відповідні права інтелектуальної власності, є власністю ESET та/або її постачальників ліцензій. Компанію ESET захищено положеннями міжнародних угод та всіма іншими застосовними законами країни в якій використовується ПЗ. Структура, організація та код ПЗ є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією ESET та/або її постачальників ліцензій. Ви не маєте права копіювати ПЗ, за винятком, зазначеним у розділі 6 (a). Будь-які копії, що ви створюєте відповідно до умов цієї Угоди, повинні містити такі ж сповіщення про право власності та авторське право, як ті, що зазначені в ПЗ. Якщо ви аналізуєте, декомпілюєте, дезассемблюєте або намагаєтеся витягти вихідний текст будь-яким способом у порушення умов цієї Угоди, то будь-яка інформація отримана таким чином буде автоматично та безповоротно вважатися переданою Постачальнику та цілком належить Постачальнику з моменту початку цієї дії.

8. Захист прав. Усі права на ПЗ, за винятком прав, явно не наданих вам відповідно до цієї Угоди як Користувачу ПЗ, захищаються Постачальником.

9. Кілька мовних версій, версії для інших операційних систем, кілька копій. Якщо ПЗ підтримує кілька платформ або мов або якщо ви отримали більше копій ПЗ, ви не маєте права інсталювати версії та копії ПЗ на більшій кількості комп’ютерних систем, ніж зазначено в замовленні та на яку придбано відпо

Ліцензія