Віруси

Комп’ютерний вірус – це шкідлива програма, яка пошкоджує існуючі файли на комп’ютері. Віруси називаються як такі за подобою біологічних вірусів, оскільки вони використовують подібні методи поширення від одного комп’ютера до іншого.
Комп’ютерні віруси атакують переважно виконувані файли та документи. Для реплікації вірус прикріплює своє “тіло” в кінець цільового файлу. Якщо коротко, вірус працює наступним чином: після виконанням зараженого файлу вірус активується (перед початковою програмою) і виконує визначене йому завдання. Лише після його виконання запускається початкова програма. Вірус не може заразити комп’ютер, якщо користувач самостійно (випадково або навмисно) не запустить або не відкриє шкідливу програму.

Активність та наслідки комп’ютерних вірусів можуть бути різними. Деякі з них надзвичайно небезпечні, оскільки здатні навмисно видаляти файли з жорсткого диска. А деякі віруси навпаки не завдають реальної шкоди – вони лише дратують користувача і демонструють технічні навики їх авторів.

Важливо зауважити, що віруси (на відміну від троянських та шпигунських програм) поступово стають рідкістю, оскільки вони комерційно не привабливі для авторів шкідливого програмного забезпечення. До того ж термін “вірус” часто неправильно застосовується для позначення всіх типів загроз. Зараз він поступово витісняється новим, точнішим терміном “шкідлива програма”.
Якщо комп’ютер заражено вірусом, необхідно відновити інфіковані файли до їх початкового стану, тобто очистити за допомогою антивірусної програми.

Приклади вірусів: OneHalf, Tenga, Yankee Doodle.

Віруси