Настройка за актуализиране

Разделът за настройка на актуализирането съдържа информация за източника на актуализиране, като сървърите за актуализиране и данните за удостоверяване в тях. По подразбиране полето Сървър за актуализация е зададено на Автоматичен избор. Тази стойност гарантира изтеглянето на файловете от сървърите за актуализиране на ESET с оглед натоварването на мрежата, в която са отделните сървъри за актуализиране. Опциите за настройка на актуализирането са налични в Опции за разширена настройка под Актуализация.

Nod32 ea config update source Настройка за актуализиране

Списъкът с текущо наличните сървъри за актуализиране е достъпен от падащото меню в Сървър за актуализация. За да добавите нов сървър за актуализация, щракнете върху Редактиране.. в раздела Настройки за актуализиране за избрания профил и след това върху бутона Добави.

Удостоверяването в сървърите за актуализиране се извършва чрез потребителско име и парола, които се генерират и изпращат на потребителя на ESET след покупка на лиценз за продукта.

 

Настройка за актуализиране