Профили за актуализиране

За различните конфигурации за актуализиране е възможно да се създадат потребителски профили за актуализиране, които да се използват от определена задача за актуализиране. Създаването на различни профили за актуализиране е особено полезно за мобилните потребители, тъй като настройката на интернет връзката при тях често се променя. Като променят задачата за актуализиране, мобилните потребители могат да посочат, че ако не е възможно актуализирането на програмата чрез настройките, зададени в Моят профил, актуализирането да се извърши чрез алтернативен профил.
Прозорецът Избран профил показва текущо избрания профил. По подразбиране е зададена опцията Моят профил. За да създадете нов профил, щракнете върху бутона Профили и след това върху Добави, като въведете името на профила. При създаването на нов профил, е възможно да се копират настройките от вече съществуващ.

При настройка на профила можете да посочите сървъра за актуализация от списъка с налични сървъри или да добавите нов. Списъкът с текущо наличните сървъри за актуализиране е достъпен от падащото меню в Сървър за актуализиация. За да добавите нов сървър за актуализиране, щракнете върху Редактиране.. в раздела Настройки за актуализиране за избрания профил и след това върху бутона Добави.

 

Профили за актуализиране