Разширена настройка за актуализиране

За да видите Разширената настройка за актуализиране, щракнете върху бутона Настройка.  Опциите за разширена настройка за актуализация включват Режим на актуализиране, HTTP прокси сървър, Вътрешна мрежа, и Mirror.

 

Разширена настройка за актуализиране