Прокси сървър

Опции за прокси сървър за профили за актуализиране. Опциите за настройка се намират в раздела Разширени настройки за актуализация в Актуализация в дървовидната структура за разширена настройка – щракнете върху бутона Настройка до Разширени настройки за актуализация и след това върху раздела HTTP прокси сървър. Нивото на опциите за настройка на прокси сървъра в раздела “HTTP прокси сървър” позволява на потребителя да избере една от следните три опции:

  • Използване на глобалните настройки за прокси сървър
  • Без използване на прокси сървър
  • Свързване през прокси сървър (връзката, дефинирана от свойствата)

Опцията Използвай глобалните настройки за прокси сървъра прилага всички опции за конфигуриране на прокси сървъра, посочени в Разни > Прокси сървър в дървовидната структура за разширена настройка на ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea config update connection Прокси сървър

Изберете опцията Не използвай прокси сървъра, за да укажете изрично да не се използва прокси сървър при актуализиране на ESET NOD32 Antivirus.

Опцията Свързване през прокси сървъра трябва да се изберете, ако за актуализиране на ESET NOD32 Antivirus е необходимо да се използва прокси сървър. Ако това е така, трябва да се зададат и следните настройки: адресът на прокси сървъра, портът за комуникация, потребителското име и паролата, ако са необходими такива.
Тази опция се използва, ако прокси сървърът за актуализиране на ESET NOD32 Antivirus е различен от глобалния. Тази опция се използва и ако няма зададен глобален прокси сървър, но модулът за актуализиране на ESET NOD32 Antivirus трябва да използва такъв.
Настройката по подразбиране за прокси сървър е Използвай глобалните настройки за прокси сървъра.

Прокси сървър