Режим на актуализиране

Разделът Режим на актуализация включва опции, свързани с актуализирането на компонентите на програмата.

В раздела Актуализация на програмните компоненти има три опции:    

  • Никога не актуализирай програмните компоненти
  • Винаги актуализирай програмните компоненти
  • Искай потвърждение преди изтегляне програмните компоненти  

Ако изберете опцията Никога не актуализирай програмните компоненти , програмата няма да изтегли и актуализира своите компоненти след създаване на нов компонент от ESET. Опцията Винаги актуализирай програмните компоненти означава, че системните компоненти ще се актуализират при наличието на нова актуализация от ESET. Изберете третата опция Искай потвърждение преди изтегляне на програмните компоненти, за да се изисква потвърждение от вас преди изтегляне на актуализации за програмните компоненти, когато има такива. В този случай се показва диалогов прозорец с информация за наличните програмни компоненти за актуализиране, като имат възможност да потвърдите или откажете инсталирането им. Ако потвърдите, актуализациите се изтеглят и след това инсталират от програмата.
Опцията по подразбиране за актуализиране на компонентите на програмата е Искай потвърждение преди изтегляне на програмните компоненти.

Nod32 ea config update mode Режим на актуализиране

След инсталиране на актуализация на компонент на програмата, компютърът трябва да се рестартира, за да се активират промените в модулите. Разделът Рестартиране след актуализирането на компонента на програмата позволява на потребителя да изберете една от следните три опции:

  • Никога не рестартирай компютъра
  • Предложи рестартиране на компютъра, ако е необходимо
  • Рестартирай компютъра без известяване, ако е необходимо

Опцията по подразбиране за рестартиране в Предложи рестартиране на компютъра, ако е необходимо. Изборът на най-подходящите опции за актуализиране на компонентите на програмата в раздела Режим на актуализация зависи от всяка отделна работна станция, тъй като настройките за нея може да са различни. Моля, обърнете внимание, че има разлика между работни станции и сървъри – например автоматичното рестартиране на сървър след надстройка на програмата може да доведе до сериозна повреда.

Режим на актуализиране