Свързване с вътрешна мрежа

Внимание!

Когато е разрешена опцията Текущия потребител или Указания потребител може да възникне грешка при промяна на потребителя, използващ програмата. За това ви препоръчваме да въведете данните за удостоверяване за вътрешната мрежа в главния раздел за настройка на актуализирането. В него тези данни трябва да се въведат по следния начин: име на домейна\потребител (ако е работна група – име на работната група\име) и паролата. При актуализация от HTTP версията на локален сървър не се изисква удостоверяване.

При актуализация от локален сървър с NT-базирана операционна система, по подразбиране се изисква удостоверяване за всяка мрежова връзка. В повечето случаи локалният системен акаунт няма достатъчно права за достъп до папката с дублирани файлове (съдържаща копия на файловете за актуализиране). В такъв случай въведете потребителското име и паролата в раздела за настройка на актуализирането или задайте акаунта, който да се използва от програмата за достъп до сървъра с дублирани файлове.
За да конфигурирате такъв акаунт, отидете в раздела Вътрешна мрежа.  Разделът Свързжи с вътрешната мрежа като предлага опциите Системен акаунт (по подразбиране), текущия потребител и указания потребител.

Nod32 ea config update lan Свързване с вътрешна мрежа

Изберете Системен акаунт , за да се използва системния акаунт за удостоверяване. Обикновено не се извършва удостоверяване, ако в главния раздел за актуализиране не са въведени данни за удостоверяване.
За да сте сигурни, че програмата се удостоверява с акаунта на текущо влезлия потребител, изберете Текущия потребител. Недостатъкът на това решение е, че програмата няма да може да се свързва със сървъра за актуализация, ако не е влязъл потребител.
Изберете Указания потребител, ако искате програмата да използва акаунта на определен потребител за удостоверяване.

Опцията по подразбиране за вътрешната мрежа е Системен акаунт.

Свързване с вътрешна мрежа