Създаване на копия за актуализиране – дублирани файлове

ESET NOD32 Antivirus Business Edition позволява на потребителя да създава копия на файловете за актуализиране, които могат да се използват за актуализиране на други работни станции в мрежата. Актуализирането на клиентските работни станции с MIrror оптимизира натоварването на мрежата и спестява интернет трафик.

Опциите за конфигуриране на локален MIrror сървър са достъпни в раздела Разширени настройки за актуализaция (за достъп до него отидете в дървовидната структура за разширена настройка на ESET NOD32 Antivirus Business Edition, изберете опцията Актуализация > щракнете върху бутона Настрой… до Разширени настройки за актуализация и изберете раздела Mirror).

Nod32 ea config update mirror Създаване на копия за актуализиране   дублирани файлове

Първата стъпка при конфигуриране на Mirro сървър е разрешаването на опцията в настройките, което се прави чрез отмятане на квадратчето Създай локален Mirror сървър за актуализиране. Избирането на тази опция активира други опции за конфигуриране на Mirror сървъра, като например достъпа до тях и пътя до самите файлове.

Начините за достъп до Mirror сървър за актуализиране е описан подробно в следващата глава Начини за достъп до локален сървър за актуализиране. Засега отбележете, че има два основни начина за достъп до такъв сървър – папката с дублираните файлове може да е споделена или да бъде представена като HTTP сървър.

Папката, в която се съхраняват дублираните файлове за актуализиране, се задава в раздела Папка за съхраняване на дублирани файлове. Щракнете върху Папка… , за да отидете в желаната папка на локалния компютър или в споделената мрежова папка. Ако за достъп до нея се изисква удостоверяване, трябва да са указани съответните данни в полетата Потребителско име и Парола. Потребителското име и паролата трябва да се въведат във формата “домейн/потребител” или “работна група/потребител”. Моля, не забравяйте да въведете и паролата.

При задаване на подробни настройки за сървъра за актуализация с дублирани файлове потребителят може да укаже езиковите версии, за които иска да се изтеглят копия на файловете за актуализиране. Настройката на езикова версия се намира в раздела Файлове > Налични версии.

Създаване на копия за актуализиране – дублирани файлове