Актуализиране от сървър с дублирани файлове

Има два основни начина за достъп до такъв сървър – папката с дублираните файлове може да е споделена или да бъде представена като HTTP сървър.

Достъп до сървър с дублирани файлове чрез вътрешен HTTP сървър

Внимание!

Ако искате да позволите достъп до файловете за актуализиране чрез HTTP сървър, папката с дублирани файлове трябва да се намира на същия компютър, на който е ESET NOD32 Antivirus.

Това е и настройката по подразбиране, която се използва от програмата за разрешаване на достъп до сървъра с дублирани файлове чрез HTTP сървър от Разширени настройки (разделMirror) чрез избиране на опцията Създай локален Mirror за актуализация.

В Разширени настройки можете да укажете порта, който да се активира на HTTP сървъра, както и типа Автентификация, което да се използва от HTTP сървъра. По подразбиране порта на сървъра е 2221. . Опцията Автентификация определя метода на удостоверяване, който се използва за достъп до файловете за актуализиране. Възможните опции са: NONE, Basic, NTLM.Изберете Basic, за да се използва кодиране base64 с основно удостоверяване с потребителско име и парола. Опцията NTLM предоставя кодиране чрез метод за безопасно кодиране. За удостоверяване се използва потребителят, който споделя файловете за актуализиране на работната станция. Настройката по подразбиране е NONE, което предоставя достъп до файловете за актуализиране без нужда от удостоверяване.

Nod32 ea config update mirror advance Актуализиране от сървър с дублирани файлове

След завършване на конфигурирането на Mirror сървър, отидете в работните станции и добавете нов сървър за актуализиране във формат http://IP_address_of_your_server:2221. За целта изпълнете стъпките по-долу:

  • Отворете Разширени настройки на ESET NOD32 Antivirus и щракнете върху Актуализация.
  • Щракнете върху Редактирай… до Сървър за актуализиране и добавете нов сървър в следния формат: http://IP_address_of_your_server:2221
  • Изберете новосъздадения сървър от списъка със сървъри за актуализиране

Достъп до дублираните файлове чрез системни дялове

Първо споделената папка трябва да се създаде на локално или мрежово устройство. При създаване на папката за дублирани файлове е необходимо да предоставите достъп за запис на потребителя, който ще записва файловете в папката и достъп за четене на всички потребители, които ще актуализират ESET NOD32 Antivirus от тази папка.

След това продължете с конфигурирането на достъпа до дублираните файлове в раздела Разширени настройки за актуализация (раздел Дублирани файлове), като забраните опцията Осигури файловете за актуализация чрез вътрешния HTTP сървър. Тази опция е разрешена по подразбиране от инсталационния пакет на програмата.

Забележка:

За правилна работа пътят до папката с дублирани файлове трябва да се укаже в UNC формат. Актуализирането от назначените устройства може да не работи.

Ако споделената папка се намира на друг компютър в мрежата, е необходимо да се укажат данни за удостоверяване за достъп до него. За да въведете такива, отидете в “Разширени настройки на ESET NOD32 Antivirus > Свържи с вътрешната мрежа като. Тази настройка е същата като при актуализиране, както е описано в глава Свързване с вътрешна мрежа.

След завършване на конфигурирането на Mirror сървъра, задайте \\UNC\PATH за сървър за актуализиране на работните станции. Тази операция може да се направи по следния начин:

  • Отворете “Разширени настройки на ESET NOD32 Antivirus” (F5) и щракнете върху “Актуализация”
  • Щракнете върху “Редактирай” до сървъра за актуализация и добавете новия сървър във формат \\UNC\PATH
  • Изберете новосъздадения сървър от списъка със сървъри за актуализиране

 

Актуализиране от сървър с дублирани файлове