Отстраняване на неизправности при актуализиране с дублиране файлове

В зависимост от метода на достъп до папката с дублирани файлове, може да възникнат най-различни проблеми. В повечето случаи причините за проблемите при актуализиране от Mirror сървър са следните: неправилно указване на опциите за Mirror сървърa, неправилни данни за удостоверяване Mirror сървърa, неправилно конфигуриране на локалните работни станции за изтегляне на дублираните актуализации или комбинация от тези причини. Следва кратък преглед на най-често срещаните проблеми, които могат да възникнат при актуализиране чрез Mirror сървър:

  • ESET NOD32 Antivirus съобщава за грешка при свързване със сървъра за актализиране– Най-вероятно причината е неправилно задаване на сървъра за актуализация (мрежовият път до папката с дублирани файлове), от който локалните работни станции изтеглят актуализациите. За да проверите папката, щракнете върху (за Windows) “Start > Run”, въведете името на папката и щракнете върху “OK”. Трябва да се покаже съдържанието на папката.
  • ESET NOD32 Antivirus изисква потребителско име и парола – Причината най-вероятно е неправилно въведени данни за удостоверяване (потребителско име и парола) в раздела за актуализиране. Потребителското име и паролата се използват за достъп до сървъра за актуализация, от който програмата се актуализира. Уверете се, че сте въвели данните за удостоверяване правилно и в правилния формат. Например, домейн/потребителско име или работна група/потребителско име и съответната парола. Ако сървърът за актуализиране е достъпен за всички, моля, имайте предвид, че това не означава, че всеки потребител има достъп до него. “Всички” не означава неупълномощени потребители, а само това, че папката е достъпна за всички потребители в домейна. Поради тази причина, ако папката е достъпна за всички, за достъп до нея ще продължи да се изисква потребителско име и парола.
  • ESET NOD32 Antivirus съобщава за проблем при свързване със сървъра за актуализация –Блокирана е комуникацията на дефинирания порт за достъп до HTTP версията на Mirror сървъра.

Отстраняване на неизправности при актуализиране с дублиране файлове