Прикрепяне на добавки в основния текст на имейл

Изпратените и получените имейл съобщения, проверени от ESET Smart Security могат да бъдат маркирани с маркиращо съобщение в темата или основния текст на съобщението, които да показват, че то е проверено и не е заразено. Тази функция увеличава достоверността на изпратените от потребителя съобщения и ако бъде открито проникване, предоставя ценна информация за нивото на заплаха на съобщението. Опциите за тази функционалност могат да бъдат открити в Разширени настройки (натиснете клавиша F5) > Защита от вируси и шпионски софтуер > Защита на имейл клиенти. Маркиращите съобщения могат да бъдат прикрепени към всички имейли, само към заразените имейли или към нито едно имейл съобщение. ESET Smart Security също ви позволява да прикрепите съобщения към първоначалната тема на заразеното съобщение, като изберете опциите Прикрепи забележка в темата на получените и прочетените заразени имейли и Прикрепяне на съобщения в темата на изпратените заразени имейли
Съдържанието на известията може да се промени в полето “Шаблон” за добавяне в темата на заразения имейл. Тези промени могат да ви помогнат да автоматизирате филтрирането на заразени имейли (ако се поддържа от вашата програма за електронна поща) чрез насочването на заразените имейли в отделна папка.

Прикрепяне на добавки в основния текст на имейл