Премахване на прониквания

Ако бъде получено заразено имейл съобщение, ще се покаже предупредителен прозорец. В предупредителния прозорец се показва името на подателя, имейл адреса и името на проникването. В долната част на прозореца има опции за открития обект. В почти всички случаи ви препоръчваме да изберете или “Почистване”, или “Изтриване” В специални ситуации, при които искате да получите заразения файл, изберете “Остави”. Ако е разрешено максимално ниво на почистване, в информационния прозорец не се показват опции за заразените обекти.

 

Премахване на прониквания