Съвместимост

При някои програми за електронна поща може да срещнете проблеми при получаване на съобщения (например ако получавате съобщения с бавна връзка към интернет, е възможно получаването да прекъсне, докато трае проверката). В този случай опитайте да промените начина на контролиране. Намаляването на нивото на контрол може да се отрази на процеса на почистване.

Ако е разрешена максимална производителност , проникванията се премахват от заразените съобщения (ако са активирани опциите Изтриване или Почистване или ако е разрешено максималното или средното ниво на почистване), а информацията за тях се вмъква в темата на първоначалното имейл съобщение.

Средна съвместимост променя начина на получаване на съобщенията. Съобщенията постепенно се изпращат на програма за електронна поща – след като се изпрати и последната част на дадено съобщение, то се сканира. Рискът от заразяване обаче нараства с увеличаването на нивото на контрол. Нивото на почистване и обработката на добавки (известия, които се прикрепят в темата или основния текст на имейл съобщенията) е същото като настройката за максимална производителност.

При ниво на максимална съвместимост потребителят получава уведомяване за получаване на заразено съобщение. В темата или основния текст на имейл съобщението не се добавя никаква информация, а проникванията не се премахват автоматично. Изтриването на проникванията трябва да се изпълни от потребителя в самата програма за електронна поща.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Съвместимост

 

Съвместимост