Защита на уеб достъпа

Интернет връзката е стандартна за всеки персонален компютър. Силно препоръчваме на потребителите да активират опцията Разреши защитата от вируси и шпионски софтуер на уеб достъпа. Тази опция се намира в Разширени настройки (F5) > Защита от вируси и шпионски софтуер > Защита на уеб достъпа.

 

Защита на уеб достъпа