HTTP

Защитата на уеб достъпа работи чрез проследяване на комуникацията между интернет браузърите и отдалечените сървъри и отговаря на правилата на HTTP (Hypertext Transfer Protocol) и HTTPS (encrypted communication) ESET Smart Security по подразбиране е настроена да използва стандартите на повечето интернет браузъри. Все пак опциите за настройка на проверяващия модул за HTTP могат да бъдат променени в Защита на уеб достъпа > HTTP, HTTPS. В основния прозорец на HTTP филтъра можете да изберете или премахнете опцията за разрешаване на проверката на HTTP протокола. Можете също да определите номерата на портовете, използвани за HTTP комуникация По подразбиране те са 80, 8080 и 3128. Проверката на HTTPS може да се извършва в следните режими:

Не използвай проверка на HTTPS протокола
Шифрованата комуникация няма да се проверява

Използвай проверка на HTTPS протокола за избраните портове
отметнете тази опция, за да разрешите HTTPS проверката само за портовете, посочени в Портове, използвани от HTTPS протокола

програмата ще проверява само тези приложения, които са посочени в раздела браузъри и използват портовете, дефинирани вПортове, използвани от HTTPS протокола
програмата ще проверява само тези приложения, които са посочени в раздела браузъри и използват портовете, дефинирани вПортове, използвани от HTTPS протокола

 

HTTP