Блокирани/изключени адреси

Този раздел ви позволява да определите HTTP адреси за блокиране, позволяване или изключване от проверка.
Бутоните Добави, Промени, Премахни и Експортирай се използват за управление на списъците с адреси. Уебсайтовете в списъка със забранени адреси не са достъпни. Ще имате достъп до уебсайтовете в списъка с изключени адреси без те да се проверяват за злонамерен код. Ако разрешите опцията Разреши достъп само до HTTP адреси от списъка с разрешени адреси, само наличните адреси в списъка с разрешени адреси ще бъдат достъпни, докато всички други HTTP адреси ще са блокирани.

Във всички списъци специалните символи * (звездичка) и ? (въпросителен знак) могат да се използват. Звездичката замества всеки низ със знаци, а въпросителният знак всеки символ. Специално внимание трябва да се обърне при указването на изключени адреси, защото списъкът трябва да съдържа само надеждни и безопасни адреси. По същия начин е нужно да се уверите, че сте използвали правилно символите * и ? в списъка. За да активирате даден списък, изберете Списъкът е активен. Ако желаете да бъдете уведомявани при въвеждане на адрес от текущия списък, изберете Известявай при прилагане на адрес от списъка.

 

Блокирани/изключени адреси