Защита на файловата система в реално време

Защитата на файловата система в реално време контролира всички събития, свързани с антивирусната защита на компютъра. Всички файлове се сканират за злонамерен код веднага щом бъдат отворени, създадени или изпълнени на компютъра. Защитата на файловата система в реално време се стартира при стартиране на компютъра.

 

Защита на файловата система в реално време