Настройка на управлението

Nod32 ea config amon Настройка на управлението

Защитата на файловата система в реално време проверява всички типове носители и контролът се задейства от различни събития. Контролът използва методите на технологията за откриване ThreatSense (както е описано в Настройка на параметрите на модула ThreatSense. Самото контролиране може да е различно за новите и съществуващите файлове. При новите файлове е възможно да се осъществи по-голям контрол.

 

Настройка на управлението