Проверка на новосъздадени файлове

Новосъздадените файлове имат по-висока вероятност от заразяване, отколкото съществуващите файлове и за това те се сканират с допълнителни параметри. Освен методите за сканиране със сигнатури, се използват и разширени евристични методи, които сериозно подобряват откриването. Само-разархивиращите се файлове (SFX) и архиваторите (вътрешно компресирани изпълними файлове) също се сканират. По подразбиране архивите се сканират до 10-то ниво на вложени архиви и се проверяват независимо от техния текущ размер. Премахнете опцията Настройки за сканиране на архиви по подразбиране, за да промените настройките за сканиране на архиви.

 

Проверка на новосъздадени файлове