Разширена настройка

По подразбиране файловете, които вече са проверени, не се проверяват повторно, докато не се променят, за да се осигури минимално натоварване на системата при използване на файлова защита в реално време (файловете се проверяват веднага след всяка актуализация на базата данни с вирусни сигнатури). За да проверявате всички файлове всеки път, когато до тях е осъществен достъп, деактивирайте опцията Оптимизирано сканиране в прозореца с разширени настройки Защита на файловата система в реално време.

Защитата на файловата система в реално време се стартира при стартирането на системата, за да осигури непрекъснато сканиране. В определени случаи (например ако има конфликт с друга програма за сканиране в реално време), защитата в реално време може да се прекъсне, като се изключи опцията Автоматична защита на файловата система в реално време при стартиране.

По подразбиране не се използват разширени евристики, когато се изпълняват файлове, но могат да бъдат активирани, като изберете опцията Напреднали евристични методи при изпълнение на файлове Разрешаването на разширените евристични методи може да забавят изпълнението на някои приложения поради по-високите системни изисквания.

 

 

Разширена настройка